Tungt

Angående flytt av böcker här drar jag mig till minnes ett citat om böcker som återfinns här.

Comments are closed.