Flytt

Att böcker är tunga att flytta framgår här. Lättare att flytta däremot är datafiler. Krävs nästan ingen ansträngning alls för att flytta dem. Vill man flytta över hela alltet e-post, server och så där kan man med fördel ta en small business server så låtar man någon ta hand om driften av hela systemet. Vid behov kan man även lägga upp allt på en dedicerad server.

Comments are closed.