Utbildning

Att en bra grundläggande utbildning skapar bättre förutsättningar att skapa sig en vettig framtid är rätt så säkert.
Det framhålls ofta att livets skola räcker till för att skapa sig en förmögenhet eller nå sina planer. Då lyfts personer fram som har klarat sig utan i princip någon som helst utbildning.
Många av de som lufts fram verkar ha någon form av dyslexi. Nu skall man dock tänka på att det är ett fåtal personer som verkligen lyckas utan utbildning.

Så trots allt är en bra grundutbildning något att sträva efter. Nästa problem kommer senare i livet när man behöver skaffa sig någon form av kompetensutveckling.
Olika typer av utbildning finns för att kompetensutveckla sig, en är den som kallas för NLP.
Mer vanligt är kanske att man går på någon internutbildning inom det företag man arbetar inom.
Men trots allt hela livet är en form av lärande.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.