Bilar

Börjar luta åt att den svenska bilindustrin är på väg ned i graven. Ja svensk och svensk, det var länge sedan de företagen vara svenska. Fast några hundratusen svenskar är beroende av företagen så på det sättet kan man nog kalla företagen svenska.
Samtidigt kan fråga sig varför japanska bilföretag går så bra. Lönerna i Japan är inte så mycket lägre än de svenska. Och det landets bilindustri har inga problem.

Terapi

Inte terapi i den mentala meningen utan terapi ur en mer praktisk behandlingssynpunkt för fysiska åkommor vilket mer omnämns som fysioterapi. Alltså den som en sjukgymnast brukar praktisera. Mycket av det arbetet menar en del att zonterapi likaväl kan klara av.
Frågan är om det är den fysiska behandlingen som hjälper eller om det är tron på behandlingen som hjälper.