Rättighet

Är barn verkligen en rättighet att skaffa kan man fråga sig. Visst strävar de flesta familjer efter att få barn. Men är det samhällets sak att stödja själva barnalstringen för alla.
Om familjer själva väljer att gå ta till IVF eller använda sig av pergotime för egna pengar är en sak. Men lite tveksamt om staten skall gå in och stödja den aktiviteten.

Separera

Alla äktenskap håller tyvärr inte utan en skilsmässa kan vara aktuell. Något att tänka på då eller kanske ännu tidigare är fördelningen av boet. Vid en skilsmässa kan det i många fall bli en utdragen och tråkig process. Att på ett tidigt stadium skapa ett äktenskapsförord kan vara en ide för att undvika trassel om den dagen kommer infinna sig.