Reson

Israel verkar vara en stat som inte så gärna kan resonera med sin omgivning utan de skall till vilket pris som helst driva igenom sin politik. En politik som innebär problem för oss i resten av världen. Och det både på lång och kortsikt.
De verkar totalt ha glömt bort att de fick landet till skänks på bekostnad av andra människor som både där.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.