Stopp

Flygstoppet visar på sårbarheten i vårt samhälle. Att dra ned på flygandet som miljövänner vill går till viss del med ny teknik. Men att helt sluta med flyg är en omöjlighet. Det man kan titta lite mer på är däremot olika sätt att kommunicera enklare med varandra utan att behöva träffas. Ip-telefoni är ett sätt att på ett enkelt sätt få kontakt med varandra. Om alla dessutom använder Skype är det i princip gratis också. Vill man sedan ha en ännu större flexibilitet kan man fundera på att bygga ut de olika orternas stadsnät så fler får tillgång till tekniken.

Skillnad

Mellan kläder och vilka signaler de sänder ut. Dessa klänningar ger ett helt annat budskap än de här. De sistnämnda ger ett mer städat intryck och är inte riktigt lika utmanande. Så på ett sätt kan man säga att folk bedöms efter sina kläder och inte det intrycket de gör. Nu förstås är det väl en del avsikter att bära kläder vid olika tillfällen. Man vill kan hända sända ut ett budskap som stämmer överens med de kläder man valt. Sedan med tanke på toleransen så kan man fråga hur en bikini skall kunna se ut om man vill sända ut ett budskap som inte är det städade. Finns ju inte så mycket mer tyg att ta bort.