Stopp

Flygstoppet visar på sårbarheten i vårt samhälle. Att dra ned på flygandet som miljövänner vill går till viss del med ny teknik. Men att helt sluta med flyg är en omöjlighet. Det man kan titta lite mer på är däremot olika sätt att kommunicera enklare med varandra utan att behöva träffas. Ip-telefoni är ett sätt att på ett enkelt sätt få kontakt med varandra. Om alla dessutom använder Skype är det i princip gratis också. Vill man sedan ha en ännu större flexibilitet kan man fundera på att bygga ut de olika orternas stadsnät så fler får tillgång till tekniken.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.