Amatörernas

afton inträffar i kväll. Ordvalet kommer från Dean Martin som odlade myten om sig själv som ständigt drickande. Och då var nyårsafton endast en dag lik alla andra.