Öser

ned regn som det brukar göra på sommaren. Så egentligen ingen större nyhet i sig.  Däremot kan de som får vatten från egna brunnar få lite problem. Omfattande regn gör att det finns risk för att ytvatten rinner ned i brunnen och skapar lite föroreningar i den. Inte ett helt oöverstigligt problem att åtgärda men det kan ibland vara på sin plats att ta ett vattenprov på brunnsvattnet för att se om det krävs någon utrustning för vattenrening. Inte så dyrt men det kan vara en bra försäkring mot obehag i framtiden.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.