Värme från luft, vatten, ved

Värme utvinns med olika metoder. Den gamla och beprövade är använda sig av ved i vedpannor för att på så sätt skapa värme. Mer modernare metoder är att ta energi ut vatten genom vattenvärmepumpar. Nu är förvisso grunden till den värmen egentligen luften. En annan variant är att använda sig av frånluftvärmepumpar som direkt utvinner värme ut luften men via olika typer av köldmedia.
Elda |

Comments are closed.