Högt upp

Att arbeta högt upp kan innebära rent praktiskt att göra det som en trädfällare, dvs klättra upp i ett träd och antingen beskära det eller kapa det helt. Ett till synes riskfullt arbete, men de flesta som sysslar med det vet vad de gör och har stor erfarenhet.
När trädet väl är nere, återstår att ta se till att ta bort stubbar medelst stubbfräsning. Därefter kan en del trädfällare med hjälp av skotare ta bort det som behöver fraktas bort.

Comments are closed.