Flytta böcker

Böcker har en viss tendens att väga en del, speciellt när de skall flyttas. Åtminstone om det är många böcker. Oavsett om boken är av dålig klass och skriven av en skräpförfattare så väger den en del. Inte mentalt men väl fysiskt.

Comments are closed.