Terapi

Inte terapi i den mentala meningen utan terapi ur en mer praktisk behandlingssynpunkt för fysiska åkommor vilket mer omnämns som fysioterapi. Alltså den som en sjukgymnast brukar praktisera. Mycket av det arbetet menar en del att zonterapi likaväl kan klara av.
Frågan är om det är den fysiska behandlingen som hjälper eller om det är tron på behandlingen som hjälper.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.