Rättighet

Är barn verkligen en rättighet att skaffa kan man fråga sig. Visst strävar de flesta familjer efter att få barn. Men är det samhällets sak att stödja själva barnalstringen för alla.
Om familjer själva väljer att gå ta till IVF eller använda sig av pergotime för egna pengar är en sak. Men lite tveksamt om staten skall gå in och stödja den aktiviteten.

Comments are closed.