Framtid

Då arbetslösheten fortfarande stiger i landet och osäkerheten råder över framtiden kan man konstatera att den privata ekonomin hos många kommer bli ansträngd hos en del mycket ansträngd t.o.m. Det lär göra att de som brukar ta kreditupplysning i samband med köp troligtvis kommer öka det i samband med försäljningar. Kanske inte för att de direkt måste utan mer som en säkerhetsåtgärd för att kontrollera om den tilltänkta kunden kan betala. En utveckling som lär öka problemen för de som redan har det tufft ekonomniskt.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.