Skillnad

Mellan kläder och vilka signaler de sänder ut. Dessa klänningar ger ett helt annat budskap än de här. De sistnämnda ger ett mer städat intryck och är inte riktigt lika utmanande. Så på ett sätt kan man säga att folk bedöms efter sina kläder och inte det intrycket de gör. Nu förstås är det väl en del avsikter att bära kläder vid olika tillfällen. Man vill kan hända sända ut ett budskap som stämmer överens med de kläder man valt. Sedan med tanke på toleransen så kan man fråga hur en bikini skall kunna se ut om man vill sända ut ett budskap som inte är det städade. Finns ju inte så mycket mer tyg att ta bort.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.