Lagring

Lagring av information är ständigt och jämt uppe på tapeten i dagens informationssamhälle med Internet och alla dess möjligheter. Där går utvecklingen rasande fort. Däremot inom mer traditionella områden så verkar utvecklingen, om inte avstannat, så åtminstone går den inte så snabbt fram. Lagringsmöjligheterna för energi är det lite si och så med. Ett område som bör få större vikt än vad det nu har. Oavsett vad man tycker om bilkörning så är drivmedlet där av allra högsta grad och bilen är definitivt här för att stanna. Den svaga sektorn där verkar vara att bestämma sig för vilket drivsystem som skall användas. Etanol, diesel och andra lösningar förs fram. Det mest långsiktiga och hållbara lär nog vara någon form av eldrift. Elen kan produceras på ett säkert och miljövänligt sätt bara viljan finns. Den svaga punkten verkar ligga i något så enkelt som ett batteri. Dvs ett batteri som är litet och kan lagra stora mängder energi. Där har inte utvecklingen kommit speciellt långt fram.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.