Finns

de kvar. En del företeelser och produkter förundras man över att de fortfarande finns kvar. Böcker de där på vanligt papper har ett antal gånger dömts ut till förmån för att sitta och glo på en dataskärm.
Nu gick förvisso försäljningen ned lite förra året men finns fortfarande kvar på en hög nivå.
Antal biografbesök ligger också de kvar på en relativt hög nivå. Så allt tal om att Internet skall ta över allt verkar inte stämma. Det som däremot kan verka lite märkligt är att det fortfarande finns en marknad för cd-spelare. Det verkar lite onödigt då det går lika bra med en dvd-spelare. Som dessutom klarar av dvd-filmer vilket ju inte en cd-spelare gör.